dinsdag 3 juni 2014

P25: Typing test, Nieuwe frame

De volgende test werd uitgevoerd met het nieuwste frame P18


Verder gebouwd op prototype nr:6
Tijd: 5min
Onderdelen:2
Materiaal: toetsenbord, fixatie frame
Tools: /

Verwacht positief : 
Onverwacht positief : /
Verwacht negatief : /
Onverwacht negatief :Er lijkt geen verschil te zijn tussen de nulmeting en ons fixatie frame


Beoordeling Kurt:3
(in vergelijking met het voorgaande prototype:1=veel slechter , 2= slechter, 3=status quo, 4= beter, 5=veel beter)

Volgens hem typed het gefixeerde frame wel beter, maar is de hoek niet zo goed als bij het vorig prototype, waardoor hij het niet gewoon is.

Daarom beslissen we om nog een test te doen met het eerdere prototype P6

Resultaat
Kurt typed evenveel woorden als in de nulmeting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten