donderdag 20 februari 2014

P1: Verhoogde Knoppen

Kurt heeft zelf al geprobeerd om bepaalde aanpassingen te maken aan het toetsen bord. Eén van deze aanpassingen is het aanbrengen van verhoogde knoppen op de papierenlayout te plakken. Hierdoor komen de knoppen hoger in verhouding met de rooster, waardoor Kurt gemakkelijker aan de toetsen kan.

Aanpassing nr:1
Onderdelen:2
Materiaal: hard plastieke knoppen, papieren layout
Tools: lijm


Resultaten:
Verwacht positief: knoppen zijn makkelijker bereikbaar
Onverwacht positief: 
Verwacht negatief:
Onverwacht negatief: aanslag van de knoppen is niet meer zo goed

Beoordeling Kurt: 4
(in vergelijking met de nulmeting:1=veel slechter , 2= slechter, 3=status quo, 4= beter, 5=veel beter)

Toekomst:
  • De knoppen kunnen nog iets hoger gemaakt worden.
  • Gaten in het rooster kunnen groter gemaakt worden
  • Zorgen dat de aanslag beter gebeurt door het toevoegen van stress punten aan de onderkant van de knoppen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten